św. Janie Chrzcicielu, módl się a nami…

Dotacje – Projekty – Prace konserwatorskie – darczyńcy…

W naszym kościele Komunia św. jest udzielana w tradycyjny sposób: do ust na klęcząco. Osoby, które czują obawę przed zakażeniem, zawsze mogą przyjąć Komunię św. duchowo.