Ogłoszenia parafialne 26 marca 2017

 1. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczną się dziś na mszy św. o 10.30, poprowadzi je ks. proboszcz. Od wtorku do czwartku nauki w kościele wg planu uzgodnionego z Dyrekcją Szkoły (szczegóły w tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii). Dziś także msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o 16.oo.
 2. O 15.oo spotkanie Rady Parafialnej z ks. proboszczem w salce domu parafialnego.
 3. Rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się za tydzień, w niedzielę, 2 kwietnia. Nauki podczas niedzielnych mszy (bez 18.oo) głosić będzie ks. prałat Walenty Królak – proboszcz warszawskiej parafii św. Augustyna. W poniedziałek, wtorek i środę nauki podczas mszy o 7, 12 i 18. Spowiedź każdego dnia pół godziny przed mszą św.
 4. Wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15. Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową, 7 kwietnia, odprawimy Drogę Krzyżową idąc na cmentarz – początek o 19.oo w kościele.
 5. Fundacja Memento Mori zaprasza osoby w wieku 60+ na spotkanie 31 marca o godz. 14.oo z przedstawicielami Policji na temat metod wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” i jak się uchronić się przed takimi działaniami. Spotkanie odbędzie się w sali domu parafialnego.
 6. W dniach 24-26 sierpnia organizowana będzie pielgrzymka do Wilna.  Koszt wyjazdu 650 zł. Szczegółowy program pielgrzymki jest na stronie Parafii oraz na tablicy ogłoszeń, ze wskazaniem nru telefonu pod którym można zgłosić swój udział.
 7. Od zeszłej niedzieli wznowiliśmy zbiórkę ofiar na rzecz remontu dachu naszego kościoła. Dziękujemy za ofiary na kwiaty złożone przez mieszkańców Zaborówka Nowego.
 8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Stefana Ryczałka. Wieczny odpoczynek…

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży prowadzi ks. proboszcz

26 marca – Niedziela – Msza św.+nauka rekolekcyjna o 10.3o i 16.oo (SP 3)

28 marca – Wtorek – nauka rekolekcyjna

– 8.20-9.2o SP 1 – 3; 10.oo-11.2o SP 4 – 6; 11.5o – 13.2o G 1 – 3

29 marca – Środa – nauka rekolekcyjna

– 8.20-9.2o SP 1 – 3; 10.oo-11.2o SP 4 – 6; 11.5o – 13.2o G 1 – 3

30 marca – czwartek – Msza św.

– 8.20-9.2o SP 1 – 3; 10.oo-11.2o SP 4 – 6; 11.5o – 13.2o G 1 – 2

31 marca – piątek – Msza św. 8.oo – 8.4o G 3

spowiedź każdego dnia podczas rekolekcji

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych prowadzi ks. prałat Walenty Królak proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie

2 kwietnia – Niedziela nauki rekolekcyjne podczas Mszy św.

o 7.3o; 9.oo; 10.3o i 12.oo (bez 18.oo!)

3 kwietnia – Poniedziałek – 7.oo, 12.oo i 18.oo;

4 kwietnia – Wtorek – 7.oo, 12.oo i 18.oo;

5 kwietnia – Środa – 7.oo, 12.oo i 18.oo;

spowiedź każdego dnia 6.30-8.00; 11.30-13.00 i 17.30-19.00

Ogłoszenia parafialne 19 marca 2017

 1. Jutro w liturgii: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP – msze św. jak w dzień powszedni.
 2. Tradycyjnie, wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15.
 3. W sobotę, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to zarazem Dzień Świętości Życia – msze św. o 7, 10.3o i 18.oo. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość spowiedzi 11.3o – 17.3o.
 4. Ks. Proboszcz zaprasza członków Rady Parafialnej na spotkanie w niedzielę, 26 marca, o godz. 15.00, do sali domu parafialnego.
 5. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum, odbędą się w kościele, w dniach 28, 29 i 30 marca, wg ustalonego planu. Zapraszamy o ile to tylko możliwe do udziału rodziców. Rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się w niedzielę, 2 kwietnia.
 6. Fundacja Memento Mori zaprasza osoby w wieku 60+ na spotkania ze specjalistami w różnych dziedzinach. Prelekcje w marcu odbędą się:

– 21 marca o godz. 11.oo z notariuszem na temat zasad przekazywania majątku między pokoleniami (darowizny, testamenty);

– 31 marca o godz. 14.oo z przedstawicielami Policji na temat metod wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” i jak się uchronić się przed takimi działaniami. Spotkania odbywać się będą w salkach parafialnych.

 1. W dniach 24-26 sierpnia organizowana jest pielgrzymka do Wilna. Koszt wyjazdu 650 zł. Szczegółowy program pielgrzymki zamieszczony jest na stronie Parafii oraz na tablicy ogłoszeń, ze wskazaniem nru telefonu pod którym można zgłosić swój udział.
 2. Od zeszłej niedzieli wznowiliśmy zbiórkę ofiar na rzecz remontu dachu naszego kościoła. Prosimy kwestarzy o odbieranie list w zakrystii lub kancelarii w tygodniu. Dziękujemy za ofiary na kwiaty złożone przez wieś Białutki.
 3. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz dwumiesięcznik „Drogi Misyjne”
 4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Piotra Sandomierskiego. Wieczny odpoczynek…

Pielgrzymka do Wilna

Pielgrzymka do Wilna 24-26.08.2017

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Adam Mickiewicz / Pan Tadeusz, Inwokacja

1 dzień – 24.08 – czwartek
Sw. Góra Grabarka (210 km – 3 godz.) – Troki (380 km – 5 godz.) – Wilno (30 km – ok. 1 godz.)

Spotkanie grupy na parkingu przy kościele. Przejazd na świętą Górę Grabarkę – Święta Góra Grabarka to miejsce, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi. Jej najstarsze dzieje nie są znane. Góra zasłynęła w 1710r., kiedy epi­demia cholery szalała na terenach Podlasia. W tym cza­sie pewnemu starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. We­dług kroniki siemiatyckiej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Następnie przejazd do Trok – Troki – nieduże miasteczko nazywane krainą jezior, gdyż otaczają je 32 jeziora, znajduje się 30 km od Wilna. W Trokach zwiedzimy gotycki zamek na wyspie, zapoznamy się z życiem Karaimów (naród mieszkający na Litwie od końca 14 w.). Podczas spaceru po miasteczku wstąpimy do kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny aby pomodlić sie przez cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej z Dzieciątkiem (koronacja miała miejsce już w 1718 r.), Przejazd na nocleg do Wilna.

2 dzień – 25.08 – piątek – Wilno

Po śniadaniu zwiedzanie WILNA – zobaczymy:  Ostrą Bramę oraz Kaplicę MB Ostrobramskiej, Cerkiew św. Ducha – (jedna z najpiękniejszych cerkwi w Wilnie) Klasztor OO. Bazylianów – oraz „Celę Konrada”- w której był więziony A. Mickiewicz wraz z innymi filomatami, Kościół św. Kazimierza – patrona Litwy. Plac Ratuszowy, Kamienicę Joanny Mackiewiczowej (siostry Karoliny Kowalskiej – kowieńskiej miłości A. Mickiewicza), ostatnie miejsce pobytu poety w Wilnie. Kamienicę w której w latach 1830-1835 r. mieszkał  J. I. Kraszewski, Kamienicę w której  mieszkał Juliusz Słowacki, Kościół św. Michała w którym proboszczem był ks. Sopoćko, Pomnik A. Mickiewicza i kościół św. Anny, Muzeum im.  A. Mickiewicza, Katedrę Wileńską – zwaną matką kościołów litewskich,  Słynny cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wielu innych  wybitnych Polaków (ojciec Juliusza Słowackiego, poeta doby romantyzmu Władysław Syrokomla, historyk Joachim Lelewel i wiele innych osób).  Kościół św. Piotra i Pawła.  Zwiedzimy dom w którym mieszkała św. siostra Faustyna Kowalska. A ze  Wzgórza Trzech Krzyży będziemy mogli podziwiać panoramę miasta Zobaczymy także, Pałac Prezydencki i plac Daukantasa, gdzie odbył się sąd filomatów, Uniwersytet Wileński, na którym studiował A. Mickiewicz, kościół św. Jana, odbędziemy spacer dziedzińcami uniwersyteckimi i nawiedzimy kościół uniwersyteckie oraz, kościół św. Ducha i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i  Sanktuarium św. Obrazu do którego przeniesiono  oryginał obrazu – „Jezu ufam Tobie” namalowany na zlecenie św. siostry Faustyny Kowalskiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

3 dzień – 26 .08 – sobota
Wilno – Kowno (110 km ok. 2 godz) – Studzieniczna (170 km – ok. 3 godz) – Leszno (280 km – ok. 4 godz).

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski z krótkim postojem w Kownie gdzie zobaczymy Starówkę Kowieńską (Ratusz, kościół i klasztor Jezuitów, Archikatedrę św. Piotra i Pawła). Następnie przejazd do Polski do Studzienicznej to Sanktuarium Maryjnego z Obrazem słynącym łaskami. Trzy rysy charakterystyczne tego miejsca to: obecność Matki Bożej, piękno przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. To specyficzne  Sanktuarium Maryjne  mieści się na tzw. „wyspie” (dziś połączona groblą z lądem), na uboczu komunikacyjnych szlaków, prawie zewsząd otoczone wodą, z rosnącymi wokół wyspy białymi wodnymi liliami. Następnie przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Uwaga: Kolejność Zwiedzanych miejsc może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji podczas wyjazdu

Cena uzależniona jest od ilości osób w grupie: Cena za osobę w pokoju 2-osobowym
Gr. minimum 40-45 osób plącących

650 PLN (dzieci 600 zł.)

Cena zawiera:

 • Zakwaterowanie w hotelu 3***- w pokojach 2 osobowych z łazienkami w centrum Wilna –
 • www. runmis.lt/
 • Wyżywienie; cieple trzy daniowe obiadokolacje , śniadania (Pieczywo, wędlina, nabiał, dżem , nutella ,kawa ,herbata…)
 • Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Opieka pilota /przewodnika
 • Przejazd autokarem turystycznym
 • Opłaty przejazdowe i drogowe
 • Opłaty za przewodników lokalnych: Wilno / Kowno / Troki…

Cena nie zawiera opłat za: 

 • napoje do obiadokolacji: wino, piwo, kawę, herbatę
 • wydatków własnych
 • ofiar na tace składanych podczas mszy św.  
 • Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane są pod numerem telefonu 691 758 811.

Ogłoszenia parafialne 12 marca 2017

 1. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Niech nasze modlitwy wspierają ich posługę krzewienia wiary. Można wesprzeć to dzieło również materialnie, wysyłając sms o treści MISJE na nr 72032 (koszt tylko 2.46 z vat).
 2. Dziś spotkanie członków Rady Parafialnej, o godz. 16.30, w sali domu parafialnego. Wznawiamy zbiórkę ofiar na rzecz remontu dachu naszego kościoła. Prosimy kwestarzy o odbieranie list w zakrystii lub kancelarii w tygodniu.
 3. Jutro, 13 marca, w 4. rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka, obchodzić będziemy Święto Papieskie. Polecajmy w naszych modlitwach osobę Papieża i Jego posługę.
 4. Tradycyjnie, wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15.
 5. Wydział Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej informuje, że od Środy Popielcowej, w wybranych kościołach Warszawy obu diecezji na wzór liturgii rzymskiej podejmowana jest modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych. Trwać ona będzie aż do Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń przy wyjściu z kościoła.
 6. Fundacja Memento Mori zaprasza osoby w wieku 60+ na spotkania ze specjalistami w różnych dziedzinach. Prelekcje w marcu odbędą się:

– 21 marca o godz. 11.oo z notariuszem na temat zasad przekazywania majątku między pokoleniami (darowizny, testamenty);

– 31 marca o godz. 14.oo z przedstawicielami Policji na temat metod wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” i jak się uchronić się przed takimi działaniami. Spotkania odbywać się będą w salkach parafialnych.

 1. W dniach 24-26 sierpnia organizowana jest pielgrzymka do Wilna. Koszt wyjazdu 650 zł. Szczegółowy program pielgrzymki zamieszczony jest na stronie Parafii oraz na tablicy ogłoszeń, ze wskazaniem nr telefonu pod którym można zgłosić swój udział.
 2. Wznowiła działalność parafialna poradnia rodzinna. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer 600 995 194.
 3. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Stefanię Dmoch, Rozalię Domańską, Romualda Karysia, Remigiusza Dmocha i Zbigniewa Przyżyckiego. Wieczny odpoczynek

Ogłoszenia parafialne 5 marca 2017

 1. Dziś, po mszy św. o 12.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca, a także o 16.oo msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 2. Tradycyjnie, wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15.
 3. Wydział Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej informuje, że od Środy Popielcowej, w wybranych kościołach Warszawy obu diecezji na wzór liturgii rzymskiej podejmowana jest modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych. Trwać ona będzie aż do Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń przy wyjściu z kościoła.
 4. Zapraszamy w najbliższy wtorek na spotkanie Kręgu biblijnego o godz. 19.oo (prosimy przeczytać 12 i 13 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza).
 5. Ks. Proboszcz zaprasza członków Rady Parafialnej na spotkanie w niedzielę, 12 marca, o godz. 16.30, do sali domu parafialnego.
 6. Od przyszłej niedzieli wznowimy zbiórkę ofiar na rzecz remontu dachu naszego kościoła.
 7. Zainteresowanych rekolekcjami dla małżeństw niesakramentalnych odsyłamy do szczegółowej informacji umieszczonej w tablicy ogłoszeń. Znajdziemy tam także informacje jak przekazać 1% podatku na Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
 8. Od piątku, 3 marca, wznowiła działalność parafialna poradnia rodzinna. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer 600 995 194.
 9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Tadeusza Świecę i Krzysztofa Zielskiego. Wieczny odpoczynek