Ogłoszenia parafialne 2 grudnia 2018 – I niedziela adwentu

Umiłowani Bracia i Siostry!

1. Usłyszane przed chwilą słowa z Ewangelii św. Łukasza świadczą, że nadszedł w Kościele czas Adwentu. Jest to radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa Pana. Śpiewamy w liturgii „Przyjdź, Panie Jezu”, ale pytamy także: „O jakie przyjście Chrystusa chodzi?”. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomaga św. Cyryl Jerozolimski, ojciec Kościoła: „Głosimy przyjście Chrystusa nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego”. Celem pierwszego było wypełnienie miłosiernych zamiarów Boga względem człowieka – a więc nasze zbawienie. To przyjście będziemy uroczyście przeżywać w święta Bożego Narodzenia. Celem drugiego przyjścia w chwale, w dniu ostatecznym, jest miłosierny i sprawiedliwy sąd nad żywymi i umarłymi oraz odnowienie wszystkiego. Na obydwa te przyjścia przygotowuje nas Kościół w Adwencie. Także na to nieustanne przychodzenie Pana do nas w Duchu Świętym i w sakramentach Kościoła. Dlatego wołamy: „Przyjdź, Panie i nie zwlekaj!” i odpowiadamy adwentowym czuwaniem.
2. Nowy rok liturgiczny, który rozpoczynamy Adwentem, pragniemy poświęcić obecności Ducha Świętego w Kościele. Jezus mówi w Wieczerniku: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22–23). Kiedy zaś posyła apostołów, czyni to w imię Trójcy Świętej. Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych. W nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Duch Święty jednoczy we wspólnocie Kościoła i obdarowuje ludzi rozmaitymi charyzmatami i darami. On utrzymuje Kościół w nieustannej młodości, wciąż go odnawia i prowadzi do zjednoczenia z Oblubieńcem. Te prawdy o życiu i działaniu Ducha Świętego w Kościele i w nas chcemy przeżywać w nowym roku liturgicznym.
Życie chrześcijańskie człowieka jest nieustannym usuwaniem przeszkód na drodze działania Ducha Świętego. Duch Święty jest mocą, jest światłem naszych sumień. On oświeca dom naszego jestestwa. Kiedy szyby w oknach są czyste, wtedy światło przenika do wnętrza domu i je oświetla. Można wtedy lepiej zobaczyć piękno wnętrza, ale też zobaczyć bałagan i nieład, i rozpocząć sprzątanie. Można też otworzyć okna, by wpuścić do domu świeże powietrze.
Ten obraz okna pozwala lepiej zrozumieć współpracę z Duchem Świętym w naszym życiu. Im bardziej otwieramy się na światło Ducha Świętego, tym lepiej dostrzegamy nasze grzechy, tym bardziej stajemy się pokorni. Pokora jest bowiem prawdą o sobie samym. I odwrotnie – im bardziej zamykamy okiennice naszego serca, tym mniej jest światła w naszym wnętrzu, tym trudniej nam rozeznać rzeczywistość naszego „ja”.
Czyste szyby okien pozwalają też lepiej zobaczyć to, co na zewnątrz. Człowiek czystego serca jest „przeźroczysty” i widzi świat pozytywnie. Zaś świat widziany przez brudną i popękaną szybę wydaje się brudny i popękany. Może dlatego tak wielu ludzi zamkniętych na działanie i światło Ducha Świętego ma niedobry, wręcz nieprawdziwy obraz świata i w konsekwencji przyczynia się do podziałów w nim istniejących. Dlatego w Adwencie wszyscy podejmujmy wysiłek usuwania przeszkód na drodze działania Ducha Świętego. Czyńmy to przez adwentowe czuwanie i wierne życie Ewangelią.
3. Z prośbą tą zwracam się do wszystkich wiernych, a w szczególny sposób do młodzieży. Duch Święty sprawia, że Kościół jest nieustannie młody. Staje się to możliwe przez obecność w Chrystusowym Kościele ciągle nowych i młodych pokoleń. Kościół w szybko zmieniającym się świecie głosi niezmiennie wiarę w Trójjedynego Boga. Jest jak potężny dąb, który gubi uschłe konary, a z jego młodych gałęzi wciąż wyrastają nowe, zielone liście, poruszane łagodnym powiewem Ducha Świętego. Temu tchnieniu trzeba się poddać.
Na ostatnim Synodzie Biskupów o młodzieży mocno podkreślano, że młodzież jest nie tylko nadzieją Kościoła. Młodzież jest Kościołem. Należy się liczyć z jej głosem, z jej problemami. Biskupi, kapłani i starsi powinni słuchać młodzieży i liczyć się z jej zdaniem. To niezwykle ważne i odważne stwierdzenie Ojców Synodu.
Idąc za tymi wskazaniami Synodu, starajmy się zaprosić młodych do zaangażowania ewangelizacyjnego i apostolskiego w parafiach. Starajmy się we wspólnotach parafialnych stwarzać warunki dla młodzieży, aby jeszcze bardziej była Kościołem, uczyła się Kościoła i życia według Ewangelii. Jest znamienne to, że Synod, mówiąc o młodzieży, ma na myśli młodych między 16. a 29. rokiem życia. Jest to więc czas bierzmowania i po bierzmowaniu. Pytanie zatem ważne dla nas: „Czy mamy we wspólnocie Kościoła dość propozycji dla tej młodzieży?”. Jest to pytanie o grupy i wspólnoty tworzone dla starszej młodzieży. Pytanie o Ruch Światło-Życie w gałęzi młodzieżowej i rodzinnej, o propozycje w parafiach dla studentów i młodzieży pracującej. Pytanie o inne ruchy w parafiach: Odnowę w Duchu Świętym, Drogę Neokatechumenalną, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Wspólnotę Emmanuel. Tylko wtedy, gdy młody człowiek znajdzie miejsce w konkretnej grupie parafialnej, będziemy mogli powiedzieć, że parafia jest domem otwartym na młodych, w której oni są już Kościołem.
4. W tej trosce o otwieranie się na Ducha Świętego i młodzież w Kościele swoje słowa kieruję do młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania otwiera na głębię tajemnic wiary. Duch Święty, który udziela się w trakcie sakramentalnego namaszczenia, jest niewidzialny, ale widzialne są Jego owoce. Są to: pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, opanowanie, bojaźń Boża i męstwo. Dary Ducha Świętego są nam potrzebne jak powietrze. Tym bardziej więc trzeba otwierać okna naszej duszy na działanie Ducha Świętego, aby zstąpił i oświecił nas swoim światłem.
Przygotowanie do bierzmowania jest niezwykle ważnym etapem życia chrześcijańskiego. Najpierw przygotowanie samych młodych – w rodzinie, w katechezie szkolnej i parafialnej oraz przez życie zjednoczone z Chrystusem, wyrażane na co dzień życiem Ewangelią. Nieodzowny w tym przygotowaniu jest udział rodziców. Udział przez przykład i świadectwo wiary oraz bezpośrednie zaangażowanie w przygotowanie do bierzmowania swoich synów i córek.
Istotną pomocą jest parafia i katecheza parafialna prowadzona przez ostatnie dwa lata przygotowania. Polega ona na spotkaniach liturgicznych w kościele i pracy z bierzmowanymi w małych grupach pod kierunkiem animatorów.
W związku z wprowadzoną reformą oświaty przyjmujemy, że w naszej archidiecezji bezpośrednie przygotowanie w parafiach obejmuje czas ósmej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. Sama celebracja sakramentu będzie miała miejsce pod koniec drugiego semestru pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. Po bierzmowaniu powinna nastąpić dalsza formacja młodzieży – przez spotkania i pracę w grupach parafialnych.
 
Bracia i Siostry!
Polecam Was wszystkich opiece Matki Bożej, patronce Adwentu. Jej szczególnie zawierzam „młodość” Kościoła, przygotowujących się do bierzmowania, ich rodziców, świadków, katechetów i animatorów. Proszę Ducha Świętego, abyście byli światłem świata. Wszystkim z serca błogosławię
 
             † Kazimierz Kardynał Nycz
           Arcybiskup Metropolita Warszawski, Warszawa, Adwent 2018 roku

 1. Rozpoczęliśmy adwent – czas przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego i na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów. Dziś I niedziela miesiąca. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Ofiary złożone na tace przeznaczone są na utrzymanie Seminarium Duchownego w Warszawie.
 2. Od jutra, w dni powszednie Adwentu o godz. 6.50 będzie sprawowana msza św. wotywna Rorate o Matce Bożej, zapraszamy wszystkich do udziału: dorosłych, młodzież a szczególnie dzieci (przewidziany jest konkurs).
 3. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną przed południem. Adoracja Najśw. Sakramentu, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00. Spowiedź od 17.30 – msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 18.oo.
 4. Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów z klasy 8 szkoły podstawowej i rodziców odbędzie się w piątek, 7 grudnia o godz. 19.oo w kościele.
 5. W sobotę, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, o godz. 11.oo msza św. a po niej zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w Godzinie Łaski.
 6. Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w niedzielę, 9 grudnia, o 16.oo.
 7. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, rozpoczną się, w III niedziele adwentu czyli 16 grudnia.
 8. Świece „Caritas” na stół wigilijny można nabyć w zakrystii ministranckiej. Ich zakup jest włączeniem się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. Prosimy o odbieranie miesięcznika Różaniec.
 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Włodzimierza Markowskiego. Wieczny odpoczynek…

 

Poświęcone opłatki wigilijne będą dostarczane przez p. organistę osobiście do naszych domów wg następującego porządku: 

Poniedziałek 3 grudnia – od godz. 15-tej – Ogrodowa, Sokołowska, Piekarska, Wąska

Wtorek 4 grudnia – od godz. 15-tej – Wrzosowa, Harcerska, Młynarska, Murarska
Środa  5 grudnia   – od godz. 15-tej – bloki Fabryczna 2-8                                
Czwartek 6 grudnia od godz. 15-tej – bloki Fabryczna 10-16
Piątek 7 grudnia  -od godz. 15-tej – Inżynierska, Fabryczna strona nieparzysta
Sobota  8 grudnia – od godz. 10-tej Tuwima, Miłosza, Lema, Leśmiana, Podchorążych,  Leśna, Sosnowa

Ogłoszenia parafialne – 25 listopada 2018 – Chrystusa Króla Wszechświata

 1. Dziś, po mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia – za publiczne odmówienie go, można zyskać odpust zupełny.
 2. Spotkania Oazy Dzieci Bożych, dziś, po mszy o godz.10.30.
 3. Ks. Rafał zaprasza na spotkanie wspólnoty młodzieżowej, we wtorek, 27 listopada, o godz. 19.00, do salki w domu parafialnym.
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego, w środę, 28 listopada, o godz. 19.oo (prosimy przeczytać 8 rozdział Ewangelii wg św. Jana).
 5. W tym tygodniu I sobota miesiąca. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.
 6. Za tydzień I niedziela Adwentu – okresu przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego i na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów. Od 3 grudnia, w dni powszednie Adwentu o godz. 6.50 będzie sprawowana msza św. wotywna „Rorate” o Matce Bożej, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
 7. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, rozpoczną się, w III niedziele adwentu czyli 16 grudnia.
 8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. Prosimy o odbieranie grudniowego numeru miesięcznika Różaniec.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Mariana Zielińskiego, Emila Makowskiego, Henrykę Kolasa, Halinę Połeć, Halinę Kościkiewicz, Mariana Chylińskiego, Edwarda Gwardysa i majora Czesława Mostka. Wieczny odpoczynek…

 

Poświęcone opłatki wigilijne będą dostarczane przez p. organistę osobiście do naszych domów wg następującego porządku:

Poniedziałek 26  listopada – od godz. 9-tej  Wilkowa Wieś

                        – od godz. 15-tej   Warszawska  strona nieparzysta od nr 33-23

Wtorek 27  listopada – od godz. 9-tej  Rochaliki, Wawrzyszew 

                        – od godz. 15-tej   Warszawska  strona nieparzysta od nr 21-5

Środa 28 listopada – od godz. 9-tej  Białuty, Julinek

                                – od godz. 15-tej   bloki Błońska 43-57

Czwartek 29 listopada – od godz. 9-tej   Parkowa, Krótka, Ks. Raczkowskiego, Al. Wojska  Polskiego

Piątek 30 listopada – od godz. 9-tej   Jaśminowa, Kwiatowa, Partyzantów, Błońska.

Sobota 1 grudnia – od godz. 9-tej  “ Działki “

Ogłoszenia parafialne 18 listopada 2018 – XXXIII niedziela

 1. Dziś msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. o godz.16.oo.
 2. Za tydzień, w niedzielę, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, po mszy o 12.oo, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia (za publiczne odmówienie tych modlitw można zyskać odpust pod zwykłymi warunkami).
 3. Ks. Rafał zaprasza na spotkanie wspólnoty młodzieżowej, we wtorek, 20 listopada, o godz. 19.00, do salki w domu parafialnym.
 4. Informujemy, iż spotkania Oazy Dzieci Bożych, odbywają się w ostatnie niedziele miesiąca, po mszy o godz.10.30. Najbliższe już za tydzień, 25 listopada.
 5. Polecamy uwadze naszych parafian prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii.
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Grażynę Matysiak, Zdzisława Łukasiewicza i Włodzimierza Wasiaka. Wieczny odpoczynek.
   
  Poświęcone opłatki wigilijne będą dostarczane przez p. organistę osobiście do naszych domów wg następującego porządku:

Poniedziałek 19  listopada – od godz. 9-tej Białutki, Wąsy,
         – od godz. 18.30   ul. Sochaczewska 51, 49, 47
Wtorek 20 listopada
         – od godz. 15-tej  ul. Warszawska strona parzysta,od nr 78-38   
           – od godz. 19-tej  blok Tuwima  20  od nr 59-110
Środa  21  listopada – od godz. 9-tej  Kępiaste na górce
          -od godz. 19-tej bloki Błońska 59,59A,61,63.
Czwartek 22 listopada -od godz. 9-tej Zaborówek Nowy
Piątek 23 listopada – od godz. 9-tej  Zaborówek Stary
– od godz. 15-tej   Warszawska  strona parzysta od nr 36-4
Sobota 24 listopada – od godz. 9-tej  ul. Chopina

Ogłoszenia parafialne 11 listopada 2018 – XXXII niedziela

 1. Dziś, 11 listopada, z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości msza św. w Intencji Ojczyzny o godz. 12.00. Po niej, przejdziemy pod pomnik upamiętniający walkę o niepodległość.
 2. W środę, 14 listopada, spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 19.00 (prosimy przeczytać 7 rozdział ewangelii wg św. Jana).
 3. Spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w piątek, 16 listopada o godz. 19.oo w kościele. Msza św. dla rodziców i dzieci, w niedzielę, 18 listopada, o 16.oo.
 4. Polecamy uwadze naszych parafian prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii. Prosimy także o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Henryka Szymańskiego, Jolantę Krupińską i Krzysztofa Woźniaka. Wieczny odpoczynek.

 
Poświęcone dziś opłatki wigilijne będą, dostarczane przez p. organistę osobiście do naszych domów wg następującego porządku:
Poniedziałek 12 listopada – od godz. 9-tej Marianów
                                               – od godz. 15-tej Grądy: ul. Chabrowa, Topolowa, Prosta, Cicha            
Wtorek 13 listopada – od godz. 9-tej Powązki
                                   – od godz. 16-tej ul. Sochaczewska
                                   – od godz. 19-tej  blok  Sochaczewska 66
Środa 14 listopada – od godz. 9-tej Czarna Droga, Walentów, Podrochale, Tow. Czarnów, Szadkówek.
                               – od godz. 15-tej   Grądy:  ul. Górna, Okrężna, Podleśna
                              – od godz. 19-tej  blok  Tuwima 16
Czwartek 15 listopada – od godz. 9-tej  Czarnów
– od godz. 15-tej ul. Warszawska strona parzysta,od nr104-80 
                                    – od godz. 19-tej  blok Tuwima  20  od nr 1-58
Piątek 16 listopada – od godz. 9-tej  Łubiec i Kępiaste
Sobota 17  listopada – od godz. 9-tej  ul. Polna, os.Leśników, Szkolna, Strażacka.

Ogłoszenia parafialne 4 listopada 2018 – XXXI niedziela

 1. Dziś I niedziela miesiąca. Po sumie krótka adoracja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
 2. W środę, 7 listopada, spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 19.00.
 3. Do 8 listopada włącznie można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy (choćby myślnie) za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
 4. Zapraszamy w sobotę 10 listopada na mszę św. o godz. 18.oo i koncert Chóru Św. Kingi z Budapesztu, z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zaś w niedzielę, 11 listopada, msza św. w Intencji Ojczyzny o godz. 12.00. Po niej, przejdziemy pod pomnik upamiętniający walkę o niepodległość.
 5. Polecamy uwadze naszych parafian prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii. Prosimy także o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Wandę Modrzejewską, Zbigniewa Plocha, Janinę Skrońską, Barbarę Sulik, Edwarda Szałańskiego. Wieczny odpoczynek.

Ogłoszenia parafialne 28 października – XXX niedziela

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem Pakistan. Przerwać milczenie. Część ofiar złożonych dziś na tace zostanie przekazana Papieskiemu Stowarzyszeniu jako pomoc. Można także wysyłać smsy pod numer 72405 (koszt 2,46zł).
 2. W tym tygodniu kończy się październik a wraz z nim, nabożeństwa różańcowe, które są codziennie o 17.15. Dzieci biorące udział w różańcu przynoszą podpisane książeczki z obrazkami we środę; rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę 4 listopada na mszy o 10.3o.
 3. W czwartek, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 7.3o, 9.oo i 18.oo. Na cmentarzu msza św. za zmarłych o godz. 12.oo – poprzedzona czytaniem wypominek od 11.oo. Po mszy procesja żałobna. W tę Uroczystość obowiązuje uczestnictwo we mszy św., a sama obecność na cmentarzu w żaden sposób nie zastępuje tego obowiązku.
 4. W piątek, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Od godz. 10.oo czytanie wypominek, a o 10.3o msza św. za zmarłych i procesja żałobna po kościele. Jest to zarazem I piątek miesiąca, lecz ze względu na charakter liturgii nie będzie mszy o Najśw. Sercu Pana Jezusa. Adoracja Najśw. Sakramentu, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00. Spowiedź od 17.30. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w I piątek grudnia. W sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.oo.
 5. Za tydzień – I niedziela miesiąca. Po sumie krótka adoracja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
 6. Przyjmujemy na wypominki: jednorazowe, miesięczne i roczne. Na stoliku pod chórem są kartki wypominkowe, prosimy wypełniać je czytelnie. W wypominkach jednorazowych modlimy się za zmarłych w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym; za zmarłych w wypominkach miesięcznych, przez cały listopad podczas Mszy porannej; wypominki roczne, to modlitwa w każdą niedzielę przed mszą o godz. 12.oo. Od wtorku, 30 października, w kancelarii, będą przyjmowane intencje na msze w roku 2019.
 7. Prosimy aby liście usuwane z grobów nie wrzucać do śmietników.
 8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Waldemara Jatczaka, Gabrielę Machcińską, Wandę Iwańczyk i Romana Ziubińskiego. Wieczny odpoczynek…

 

Ogłoszenia parafialne 21 października 2018 – XXIX niedziela

 1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, także i my módlmy się za misje, a ofiary złożone na tacę są wsparciem dzieła krzewienia wiary.
 2. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, we wszystkie dni października, na Nabożeństwa Różańcowe, codziennie o godz. 17.15.
 3. W środę, 24 października, spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 19.00 (jako przygotowanie prosimy przeczytać 6. rozdział Ewangelii św. Jana).
 4. Przyjmujemy już na wypominki: jednorazowe, miesięczne i roczne. Na stoliku pod chórem są kartki wypominkowe, prosimy wypełniać je czytelnie. W wypominkach jednorazowych modlimy się za zmarłych w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym; za zmarłych w wypominkach miesięcznych, przez cały listopad podczas Mszy porannej; wypominki roczne, to modlitwa w każdą niedzielę przed mszą o godz. 12.oo. Od wtorku, 30 października, w kancelarii, będą przyjmowane intencje na msze w roku 2019.
 5. Prosimy aby liście usuwane z grobów nie wrzucać do śmietników na cmentarzu lecz obok, to doskonały nawóz dla drzew.
 6. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Wiesława Kąpińskiego i Teresę Bugała. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia parafialne 14 października 2018 – XXVIII niedziela – Dzień Papieski

 1. Przeżywamy dziś XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich środowisk.
 2. Poświęcenie krzyża we wsi Kępiaste, dziś o godz. 15.oo.
 3. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, we wszystkie dni października, na Nabożeństwa Różańcowe, codziennie o godz. 17.15. W poniedziałek, 15 października, dzieci i młodzież, swoją modlitwę różańcową ofiarują za nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. W środę, 17 października, spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 19.00 w sali domu parafialnego z ks. Proboszczem (jako przygotowanie prosimy przeczytać piąty rozdział Ewangelii wg św. Jana).
 5. W piątek, 19 października, przypada 34. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Msza św. na Żoliborzu o godz. 18.oo.
 6. Przyjmujemy już na wypominki: jednorazowe, miesięczne i roczne. Na stoliku pod chórem są kartki wypominkowe, prosimy wypełniać je czytelnie. W wypominkach jednorazowych modlimy się za zmarłych w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym; za zmarłych w wypominkach miesięcznych, przez cały listopad podczas Mszy porannej; wypominki roczne, to modlitwa w każdą niedzielę przed mszą o godz. 12.oo.
 7. Prosimy aby liście usuwane z grobów nie wrzucać do śmietników na cmentarzu lecz obok, to doskonały nawóz dla drzew.
 8. Poszukujemy kandydata na funkcję kościelnego.
 9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

Ogłoszenia parafialne 7 października 2018 – XXVII niedziela zwykła

 1. Dziś I niedziela miesiąca i odpust ku czci MB Różańcowej. Msza św. odpustowa o godz. 12.00, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja. Zapraszamy asystę kościelną, ministrantów i bielanki.
 2. Także dziś pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum i rodziców, po mszy św. o godz. 18.oo, w kościele.
 3. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, we wszystkie dni października, na Nabożeństwa Różańcowe, codziennie o godz. 17.15.
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego, w środę, 10 października, o godz. 19.oo w sali domu parafialnego (jako przygotowanie prosimy przeczytać czwarty rozdział Ewangelii wg św. Jana).
 5. Ks. Rafał zaprasza ministrantów ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z rodzicami na spotkanie w sobotę, 13 października, o godz.10.oo.
 6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Przeprowadzona będzie zbiórka funduszy na stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z ubogich środowisk.
 7. Poszukujemy kandydata na funkcję kościelnego.
 8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. W GOŚCIU NIEDZIELNYM bezpłatny dodatek – film „Sprawa Chrystusa”. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: +Kazimierza Augustyniaka, Laurę Piątkowską, Bogusława Wrotek i Mariana Golon. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia parafialne 30 września 2018 – XXVI niedziela zwykła

 1. Od jutra zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, we wszystkie dni października, na Nabożeństwa Różańcowe, codziennie o godz. 17.15. Dla najmłodszych konkurs przez który poznawać będziemy historię objawień maryjnych w Lourdes.
 2. Spotkanie Kręgu Biblijnego, w środę, 3 października, o godz. 19.oo w sali domu parafialnego (jako przygotowanie prosimy przeczytać pierwsze trzy rozdziały Ewangelii wg św. Jana).
 3. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.oo. Adoracja Najśw. Sakramentu, w piątek, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00. Spowiedź od 17.30. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek przed południem.
 4. Nasza parafia i Inicjatywa Tato.net, zapraszają na warsztaty „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, czyli jak wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterem dla swoich dzieci. Spotkania odbędą się w dniach 5 i 6 października, w salce domu parafialnego. Zapisy za pośrednictwem strony www.tato.net/w/leszno, informacje także na plakacie przy wyjściu z kościoła.
 5. Za tydzień, I niedziela miesiąca – będziemy świętować w naszej parafii odpust ku czci MB Różańcowej. Mszy św. odpustowej o godz. 12.00, przewodniczyć będzie ks. Maciej Henryk Chibowski, proboszcz parafii Zielona. Po mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy asystę kościelną, ministrantów i bielanki.
 6. Ks. Rafał zaprasza na pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum i rodziców, które odbędzie się w niedzielę, 7 października, po mszy św. o godz. 18.oo, w kościele.
 7. Polecamy uwadze naszych parafian prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec” na październik.