29 marca -V niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z epidemią we mszach św. i nabożeństwach może brać udział tylko 5 osób. Prosimy o modlitwę za chorych i tych którzy ich leczą. Starajmy się nawzajem sobie pomagać, zwłaszcza starszym i samotnym także otoczmy opieką dzieci i młodzież.
 2. Codziennie po wieczornej mszy św. (ok.18.3o) przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje aby Wszechmogący i Miłosierny Bóg oddalił od nas wszelkie nieszczęścia epidemii.
 3. Spotkania wszystkich grup parafialnych są zawieszone do odwołania, a także spotkania przygotowujące do I Komunii św. i Bierzmowania.
 4. Kancelaria parafialna jest zamknięta. W sprawach ważnych prosimy umawiać się telefonicznie: 22 725 80 24 lub 579 071 081 /sms/.
 5. Tradycyjnie wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątek o 19.oo, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15 (przy udziale 5 osób).
 6. W tym tygodniu I piątek miesiąca – msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.oo. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 15.oo, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną przed południem.
 7. W sobotę msza o Niepokalanym Sercu NMP o 7.oo i nabożeństwo wynagradzające I soboty miesiąca.
 8. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej i zarazem I niedziela miesiąca. Po mszy o 12.oo wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 9. Dziękujemy mieszkańcom ulic Błońskiej i Warszawskiej za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa, a także za ofiary na utrzymanie kościoła wpłacane na konto parafialne.
 10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Niestety druk tygodnika GOŚĆ NIEDZIELNY został wstrzymany a tygodnik NIEDZIELA jest tylko w ilości 5 szt.
 11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Henrykę Dziedzic i Marzenę Godlewską. Wieczny odpoczynek…

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: 22 i 29 III. 2020:

1/1. Grzegorz Robert PODENAS, kawaler z parafii tutejszej i Marta Magdalena SWORT, panna z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Stanisławowie Pierwszym.

2. Marcin Daniel BOCIAN, kawaler z parafii św. Bonifacego w Warszawie i Regina Sandra ZABŁOTNA, panna z parafii tutejszej.

„Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca” (KODEKS PRAWA KANONICZNEGO, kan. 1069).

Warszawa, 26 marca 2020 r.                                    Nr 557/Abp/2020

RESKRYPT

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

† Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski 

 Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w sprawie I Komunii św.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uroczystości I Komunii Świętej w parafiach, które zaplanowane są na maj, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Obecne ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi na pytania ze strony rodziców co do terminu majowego.

Wobec zaistniałej sytuacji, księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć inną datę uroczystości.

Z racji na zawieszenie spotkań w parafiach, przygotowujących dzieci do I Komunii Świętej, prosimy rodziców o troskę w wymiarze katechizacji swoich dzieci w domu, poprzez wspólną modlitwę w rodzinie oraz wyjaśnianie prawd wiary – stanowi to uzupełnienie katechezy szkolnej, która obecnie prowadzona jest w sposób zdalny.

ks. Łukasz Przybylski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

22 marca-IV niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z epidemią prosimy naszych parafian o zastosowanie się do wszelkich ogłoszonych przepisów Władz Państwowych i Kościelnych, a także mądre i roztropne postępowanie. Prosimy o modlitwę za chorych i tych którzy ich leczą, za wszystkich, którzy bronią naszego zdrowia i życia. Zamiast złośliwych komentarzy starajmy się nawzajem sobie pomagać, zwłaszcza starszym i samotnym. Otoczmy opieką dzieci młodzież, która czasem nie zdaje sobie sprawy z poważnego zagrożenia. Okazujmy sobie życzliwość!
 2. Codziennie po wieczornej mszy św. (ok.18.3o) przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje aby Wszechmogący i Miłosierny Bóg oddalił od nas wszelkie nieszczęścia epidemii.
 3. Spotkania wszystkich grup parafialnych są zawieszone do odwołania, a także spotkania przygotowujące do I Komunii św. i Bierzmowania.
 4. Kancelaria parafialna jest zamknięta. W sprawach ważnych prosimy umawiać się telefonicznie: 22 725 80 24 lub 579 071 081 /sms/.
 5. Tradycyjnie wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15 (przy udziale 50 osób).
 6. Dziękujemy mieszkańcom Szadkówka i Wilkowej Wsi za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
 7. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Niestety druk tygodnika GOŚĆ NIEDZIELNY został wstrzymany a tygodnik NIEDZIELA jest tylko w ilości 5 szt.
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Teodozję Pamięta i Janusza Kowalskiego. Wieczny odpoczynek…

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: 22 i 29 III. 2020:

1/1. Grzegorz Robert PODENAS, kawaler z parafii tutejszej i Marta Magdalena SWORT, panna z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Stanisławowie Pierwszym.

2. Marcin Daniel BOCIAN, kawaler z parafii św. Bonifacego w Warszawie i Regina Sandra ZABŁOTNA, panna z parafii tutejszej.

„Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca” (KODEKS PRAWA KANONICZNEGO, kan. 1069).

15 marca-III niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z epidemią prosimy naszych parafian o zastosowanie się do wszelkich ogłoszonych przepisów Władz Państwowych i Kościelnych, a także mądre i roztropne postępowanie. Prosimy o modlitwę za chorych i tych którzy ich leczą, za wszystkich, którzy bronią naszego zdrowia i życia. Zamiast złośliwych komentarzy starajmy się nawzajem sobie pomagać, zwłaszcza starszym i samotnym. Otoczmy opieką dzieci młodzież, która czasem nie zdaje sobie sprawy z poważnego zagrożenia. Okazujmy sobie życzliwość!
 2. Codziennie po wieczornej mszy św. (ok.18.3o) przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i śpiewamy Suplikacje aby Wszechmogący i Miłosierny Bóg oddalił od nas wszelkie nieszczęścia epidemii.
 3. Spotkania wszystkich grup parafialnych są zawieszone do odwołania, a także spotkania przygotowujące do I Komunii św. i Bierzmowania.
 4. Kancelaria parafialna jest zamknięta. W sprawach ważnych prosimy umawiać się telefonicznie: 22 725 80 24 lub 579 071 081 /sms/.
 5. Tradycyjnie wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15 (przy udziale 50 osób).
 6. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Bogdana Gutowskiego, Benedykta Dmocha i Anetę Jaczyńską. Wieczny odpoczynek…

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

3. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

4. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

        † Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski Warszawa, 13 marca 2020 r.

Nr 457/Abp/2020              R E S K R Y P T

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Warszawa, 13 marca 2020 r.

 

 

8 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Część ofiar złożonych na tace zostanie przekazana na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.
 2. Tradycyjnie wielkopostne nabożeństwa są odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15.
 3. Spotkanie Kręgu Biblijnego, we środę, 11 marca, o godz. 19.oo w sali domu parafialnego (prosimy przeczytać 14 rozdział Apokalipsy św. Jana).
 4. W piątek, 13 marca, spotkanie rodziców klas III w kościele o 18.45. Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. za tydzień w niedzielę, 15 marca o 16.oo.
 5. W piątek, 13 marca, przypada Święto Papieskie i 7. rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę św. Piotra. W tym roku przypada także stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Z tej racji, we czwartek, 12 marca o godz. 17.3o w Świątyni Opatrzności Bożej, zostanie odprawiona msza św. z udziałem Episkopatu Polski na którą zaprasza Kazimierz Kard. Nycz.
 6. Dziękujemy mieszkańcom Rochalik za ofiary złożone na kwiaty do grobu Pana Jezusa. Zeszyty do zbiórki można odbierać w zakrystii po mszach a w tygodniu w kancelarii.
 7. Dziękujemy także za wsparcie udzielone na leczenie Franka Marcinkowskiego chorego na SMA. Podczas kwesty zebrano 3730 zł.
 8. Wydział Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej informuje, że od Środy Popielcowej, w wybranych kościołach Warszawy obu diecezji na wzór liturgii rzymskiej trwa modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych. Trwać ona będzie aż do Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń przy wyjściu z kościoła.
 9. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu proszone są o uzupełnienie swoich danych oraz wpłatę należności.
 10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
 11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Kazimierza Koblę i Zbigniewa Staniszewskiego. Wieczny odpoczynek…

 

1 marca – I Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś I niedziela miesiąca, po sumie modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 17.15 – Gorzkie Żale.
 2. Ks. Rafał zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupa dziewcząt w poniedziałek, 2 marca, o godz. 19.oo, do salki parafialnej.
 3. 3 marca, przypada rocznica nominacji, Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, na Pasterza Archidiecezji, zaś dzień później imieniny. Polecamy naszego biskupa modlitwom naszych parafian.
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego, we środę, 4 marca, o godz. 19.oo w sali domu parafialnego (prosimy przeczytać 13 rozdział Apokalipsy św. Jana).
 5. W tym tygodniu I piątek miesiąca – msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.oo. Adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.oo. Droga Krzyżowa o 17.15. Spowiedź od 17.3o. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną przed południem.
 6. W sobotę msza o Niepokalanym Sercu NMP o 7.oo i nabożeństwo wynagradzające I soboty miesiąca.
 7. W dzisiejszą niedziele po każdej mszy św. odbywa się zbiórka ofiar do puszek na leczenie Franka Marcinkowskiego chorego na SMA. Można także wesprzeć leczenie przez portal www.siepomaga.pl/franio
 8. Wydział Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej informuje, że od Środy Popielcowej, w wybranych kościołach Warszawy obu diecezji na wzór liturgii rzymskiej trwa modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych. Trwać ona będzie aż do Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń przy wyjściu z kościoła.
 9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Władysława Skórasia i Irenę Woźniak. Wieczny odpoczynek…

Szanowni Państwo

Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki zarażenia koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy. Również przebieg samej choroby jest bardzo podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja. Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy wszelkie zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.

Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystąpiły zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobowych, kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.

Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl

Informację można tez uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.

Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski

23 lutego – VII niedziela zwykła

 1. W tym tygodniu obchodzimy 53. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu, zachęcamy naszych parafian do modlitwy w tej intencji.
 2. We środę, 26 lutego – Środa Popielcowa – rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w naszym kościele w tym dniu o 7, 10.30, 17 (z udziałem dzieci) i 18. W Popielec obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Przy okazji warto przypomnieć przepisy postne: a/ wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14. roku życia bez górnej granicy wieku, we wszystkie piątki roku i środę popielcową; b/ post ścisły (jeden posiłek dziennie do syta) od 18. do 60. roku życia, w Środę Popielcową i Wielki Piątek). Czas Wielkiego Postu ma charakter pokutny, więc nie organizujemy hucznych zabaw, wesel i dyskotek ani w nich nie uczestniczymy. Powstrzymajmy się w tym czasie na znak umartwienia od spożywania napojów alkoholowych.
 3. Tradycyjnie wielkopostne nabożeństwa będą odprawiane: Droga Krzyżowa – w piątki o 17.15, Gorzkie Żale – w niedziele o 17.15.
 4. Za tydzień, po mszy św. o 12.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca.
 5. W przyszłą niedziele po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na leczenie Franka Marcinkowskiego chorego na SMA. Można także wesprzeć leczenie przez portal www.siepomaga.pl/franio
 6. Wydział Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej informuje, że od Środy Popielcowej, w wybranych kościołach Warszawy obu diecezji na wzór liturgii rzymskiej rozpocznie się modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych. Trwać ona będzie aż do Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Szczegóły na plakacie w tablicy ogłoszeń przy wyjściu z kościoła.
 7. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przedstawicielki Kół Żywego Różańca prosimy o odbieranie miesięcznika „Różaniec”.
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Ignacego Roszczyka. Wieczny odpoczynek…

16 lutego – VI niedziela zwykła

 1. Dziś, podczas mszy o 12.oo, obchodzimy Jubileusz 20-lecia Fundacji MEMENTO MORI. To szczególna okazja do podziękowań dla osób zaangażowanych w opiekę nad naszym cmentarzem oraz podejmujących wiele inicjatyw w naszej wspólnocie parafialnej.
 2. W środę, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18.oo.
 3. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej..
 4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp. Henryka Myśliwca. Wieczny odpoczynek…

9 lutego – V niedziela zwykła

 1. We wtorek, 11 lutego, Wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o modlitwie za osoby chore, sędziwe i dotknięte cierpieniem. W naszej parafii Dzień Chorego przeżywać będziemy, jak zawsze, w czerwcu.
 2. W środę, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18.oo, a po niej msza św. zbiorowa.
 3. Spotkanie Kręgu Biblijnego, w środę, 12 lutego, o godz. 19.oo w sali domu parafialnego (prosimy przeczytać 12 rozdział Apokalipsy św. Jana).
 4. Za tydzień, w niedzielę, podczas mszy o 12.oo, obchodzić będziemy Jubileusz 20-lecia Fundacji MEMENTO MORI. To szczególna okazja do podziękowań dla wielu osób zaangażowanych w opiekę nad naszym cmentarzem.
 5. Zakończyliśmy kolędę – pragniemy podziękować wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów abyśmy mogli je błogosławić. Dziękujemy za złożone ofiary, które przeznaczamy na utrzymanie świątyni, a zwłaszcza w tym roku na renowację i restauracje witraży i okien witrażowych. Wyrażamy naszą wdzięczność tym, którzy nas przywozili i odwozili z wizyt oraz tym, którzy przyjmowali nas obiadem czy kolacją.
 6. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Prosimy o odbieranie lutowego numeru miesięcznika RÓŻANIEC.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Ireneusza Michalskiego i Krzysztofa Pientarskiego. Wieczny odpoczynek…

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie

 1. W dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy także Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to szczególna okazja do modlitwy za siostry i braci ze wspólnot zakonnych oraz o nowe powołania zakonne.
 2. Dziś I niedziela miesiąca, po sumie modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.oo msza dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 3. W dni powszednie do 6 lutego włącznie (do czwartku), ze względu na kolędę, nie będzie mszy wieczornej. W dniach 3 i 4 lutego (poniedziałek i wtorek) odwiedziny na indywidualne zaproszenie (w godz. 15.oo – 20), prosimy o zapisy w zakrystii po mszy św.
 4. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7 i 18. Adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpocznie się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00. Spowiedź od 17.30. Chorych odwiedzimy przed południem.
 5. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Prosimy o odbieranie lutowego numeru miesięcznika RÓŻANIEC.
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Józefa Florczaka. Wieczny odpoczynek…

26 stycznia – III niedziela zwykła

 1. Dziś Niedziela Słowa Bożego, zachęcamy wszystkich do codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego. Zarazem jest to 67. Światowy Dzień Trędowatych, prosimy o modlitwę za chorych na trąd.

2. W tym tygodniu I sobota miesiąca – msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o 7.oo a po niej nabożeństwo wynagradzające.

 1. W przyszłą niedzielę, Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Prosimy przynieść ze sobą świece do kościoła, wcześniej jednak zabezpieczyć je tak, aby nie zabrudzić woskiem ławek czy posadzki. 2-gi lutego, to także Dzień Życia Konsekrowanego w którym modlimy się za siostry i braci ze wspólnot zakonnych. Po mszy o 12.oo, adoracja i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem z racji I niedzieli miesiąca. O 16.oo msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 2. Porządek wizyty duszpasterskiej – kolędy, w najbliższych dniach:

27 stycznia – poniedziałek – Grądy: Topolowa, Rumiankowa i Podleśna od 16.oo

28 stycznia – wtorek – Grądy: Chabrowa, Cicha, Prosta i Okrężna od 16.oo

29 stycznia – środa – Warszawska 50-104 oraz Otuliny, Reginy, Hubala i Podzaborówek od 16.oo

30 stycznia – czwartek – Warszawska 2-46 i Tuwima 16 (klatki 1-3) od 16.oo

31 stycznia – piątek – Warszawska 5-33 i Wspólna oraz Tuwima 16 (klatki 4-5) od 16.oo

1 lutego – sobota – Marysieńki, Widokowa, Mariana, Tadeusza od 9.oo; Tuwima 20 od 15.oo

Prosimy o wszelką pomoc w dotarciu do domów. W dni powszednie do 6 lutego włącznie, ze względu na kolędę, nie będzie mszy wieczornej. Kancelaria będzie czynna tylko po porannej mszy św., prosimy jednak upewnić się wcześniej telefonicznie. W dniach 3 i 4 lutego (poniedziałek i wtorek) odwiedziny na indywidualne zaproszenie (w godz. 15.oo – 20). Prosimy o zapisy w zakrystii po mszy św.

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej, są tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny.
 2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy katolickim pogrzebem: śp.Henrykę Wrońską. Wieczny odpoczynek…