Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285).

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 879).

Ks. Rafał informuje:

13 września 2021 – poniedziałek godz. 19.oo – Spotkanie dla uczniów z klas ósmych, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 2022.

Porządek egzaminów dla kandydatów się do bierzmowania 2020/2021: 

  • 20 września, godz. 19.oo – poniedziałek – dawna kl. 8 A
  • 21 września, godz. 19.oo – wtorek – dawna kl. 8 B
  • 27 września, godz. 19.oo – poniedziałek – dawna kl. 8 C
  • 28 września, godz. 19.oo – wtorek – dawna kl. 8 D
  • 25 września, godz. 9.oo – sobota 

Bierzmowanie 21 października 2021, czwartek godz. 18.oo.