Eucharystia

Uczestniczenie we Mszy Świętej w niedziele i dni święte jest pierwszym, najważniejszym z przykazań kościelnych. Ten wymóg jest również wyraźnie określony w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1322).

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1323).

Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 897).

Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 898).

Przygotowanie do I Komunii św. w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi ks. Wojciech.

 • Spotkania rodziców:
  • 28 września 2023, czwartek, godz.19.oo
  • 17 listopada 2023, piątek, godz.19.oo
  • 15 grudnia 2023, piątek, godz. 19.oo
  • 16 lutego 2024, piątek, godz. 19.oo
  • 8 marca 2024, piątek, godz. 19.oo
  • 12 kwietnia 2024, piątek. godz. 19.oo
 • Msze św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w niedziele o godz. 16.oo:
  • 1 października 2023
  • 19 listopada 2023
  • 17 grudnia 2023
  • 7 stycznia 2024
  • 18 lutego 2024
  • 10 marca 2024
  • 14 kwietnia 2024
 • Terminy spowiedzi:
  • Pierwsza: 19 kwietnia 2024, piątek
  • Druga: 18 maja 2024, sobota

Terminy prób dzieci przed uroczystością oraz sprzątania i dekoracji kościoła przez rodziców zostaną podane później.

Przewidywany termin Uroczystości I Komunii św. 19 maja 2024 (niedziela) godz. 10.3o i 12.oo.