Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601)

§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1055)

 1. Ustalenie terminu – 3-12 miesięcy przed ślubem.
 2. Rozmowa z narzeczonymi i spisanie protokołu: 3 miesiące przed ślubem.
  Przynosimy następujące dokumenty:

  • metryki chrztu – z adnotacją „Do sakramentu małżeństwa” oraz z datą przyjęcia bierzmowania (nie starsze niż 3 miesiące),
  • zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej oraz z poradni rodzinnej,
  • zaświadczenie z USC.
 3. Spisanie aktu ślubu: ok. 10 dni przed ślubem.
  Przynosimy dane świadków: imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
  Nowożeńcy i świadkowie składają podpisy w aktach, w kościele podczas ceremonii ślubnej przed błogosławieństwem.

Uwaga: Narzeczeni zobowiązani są do spowiedzi przedślubnych:
I – zaraz po spisaniu protokołu,
II – tuż przed ślubem.

Ważne uwagi dla narzeczonych w związku z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa w kościele parafialnym Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie:

– przy sprawowaniu obrzędów małżeństwa zachowujemy przepisy i zwyczaje zawarte w księgach liturgicznych (mszał i rytuał);

– ślub jest ceremonią o charakterze religijnym dlatego nie wolno wprowadzać czynności, znaków, gestów, śpiewów i muzyki o świeckim przesłaniu;

– w ceremonii mogą brać udział księża goście zaproszeni przez narzeczonych ale po wcześniejszym powiadomieniu o tym duszpasterza w kancelarii; narzeczeni mogą wskazać lektora czy psalmistę – osoby te muszą być przeszkolone i znać się na sztuce;

– nie wolno ingerować w wystrój kościoła tak aby miał zaspokoić wygórowane gusta narzeczonych, rodziców  lub gości (dekoracje ławek mogą być mocowane tylko za pomocą wstążek – zabronione jest używanie pinezek, taśm klejących lub innych materiałów, które mogłyby spowodować zniszczenie; klosze ze świecami mają być tak ustawione aby nie powodowały niebezpieczeństwa dla osób i mienia; wszelkie inne dekoracje powinny być uzgodnione);

– dla podkreślenia szczególnej roli nowożeńców przygotowuje się klęczniki, krzesełka i dywan, które są na wyposażeniu kościoła (narzeczeni mogą z tego zrezygnować; nie ma zgody na używanie własnych mebli czy tzw. białego dywanu);

– narzeczeni i świadkowie powinni przybyć na 15 minut przed ceremonią;

– narzeczeni przed kościół mogą podjechać samochodem, potem pojazd należy zaparkować na parkingu przykościelnym jak i pojazdy gości, po zakończonej ceremonii nowożeńcy odjadą podstawionym pojazdem;

– ceremonię można rejestrować na zdjęciach i video ale w sposób wyważony i dyskretny przez osoby, które ukończyły kurs organizowany w Kurii i posiadają certyfikat – celebrans może zawsze przerwać ceremonię i zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie fotografa czy kamerzysty;

– zabrania się sypania kwiatów, konfetti, ryżu i itp. w świątyni jak i poza nią na terenie cmentarza przykościelnego;

– wszelkie pytania, wątpliwości czy sytuacje sporne należy rozwikłać na spotkaniu w kancelarii z duszpasterzem przed ceremonią na tyle wcześnie aby uniknąć nerwowych sytuacji;