Ministranci – Lektorzy

Ministranci i Lektorzy Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela to wspólnota służby liturgicznej dla chłopców w wieku szkolnym oraz mężczyzn, którzy w posłudze przy ołtarzu odnajdują możliwość budowania swojej relacji z Bogiem.

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Zbiórki odbywają się najczęściej w soboty:

9:00 – Lektorzy i Ministranci Starsi

10:30 – Kandydaci i Ministranci Młodsi

Opiekunem ministrantów w naszej parafii jest ks. Wojciech Turek

kontakt: ksturekwojciech@gmail.com

Kim jest ministrant?

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje kapłanowi, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. 

2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. 

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” o znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Do patronów ministrantów należą:
św. Tarsycjusz -męczennik rzymski III wiek 

św. Stanisław Kostka -XVI wiek

św. Alojzy Gonzaga -XVI wiek

św. Jan Berchmans

św. Dominik Savio -XIX wiek

SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA PARAFII NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W LESZNIE – czas pandemii …