Namaszczenie

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1499).

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 998).

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na prośbę osób chorych i sędziwych po uprzedniej spowiedzi podczas wizyty kapłana w domu chorego lub kościele.