Historia

1400-1200 r. przed n. Chr – osada prasłowiańska w okolicy jeziora Tomczyn (ślady zostały odnalezione w latach trzydziestych XX w.; wcześniej bo w 1877 r. podczas prac przy budowie kaplicy cmentarnej odkryto resztki cmentarzyska z epoki brązu).

XIII/XIV w. – Powstanie parafii w Lesznie (wg ks. Józefa Nowackiego).

1440 r. – Wzmianka w aktach biskupich o dziesięcinie od szeregu lat nieprawnie pobieranej z Zaborówka przez plebana Marcina (pierwsza pewna data dotycząca parafii Leszno).

1579 r. – Dokument wymieniający niektóre wsie należące do lesznowskiej parafii: Leszno, Kury, Wąsy, Wawrzyszew, Osiek, Łubiec, Zaborówek, Grądy, Białuty, Rochale Wielkie i Rochale Małe. Przy parafii była szkoła, a jej obszar był rozległy.

1598 r. – Powstaje drugi lub kolejny kościół zbudowany przez ks. Benedykta Żaboklickiego.

1603 r. – Notatka Biskupa Goślickiego „Kościół parochialny w Lesznie nowo wystawiony, jeszcze nie poświęcony, jest pod tytułem św. Jana Chrzciciela i innych świętych (aliorum sanctorum)”.

1613 r. – Informacja z wizytacji „pro antiqua ecclesia lignea, cosecrata, nova pariter lignea”.

1725 r. – Powstaje trzeci kościół drewniany i pod gontami, ufundowany przez miejscowego dziedzica, a jednocześnie kasztelana sochaczewskiego Waleriana (Walentego?)  Łuszczewskiego i jego żonę Annę z Nieborowskich.