Informacje

Drodzy Parafianie!

W dniu 21 lipca 2020, rozpoczęliśmy kolejny etap remontu naszego kościoła (po założeniu ogrzewania, wymianie pokrycia dachu, renowacji polichromii, etc) polegający na remoncie okien i renowacji witraży. Przedsięwzięcie jest duże, a jak wiemy sytuacja epidemiczna w żaden sposób nie pomaga. Od października 2019 roku czynię starania o dofinansowanie przez różne instytucje – proces umów dotacyjnych jest finalizowany. Potrzebny jest tzw. wkład własny – stąd moja prośba o wsparcie tego naszego wspólnego dzieła – proboszcz – ks. Piotr Paweł Laskowski

Darczyńcy:  p. Robert D. (300); p.Krystyna Sz. (100); p. Ewa L-T. (600); p. Krzysztof K. (300); p. Agnieszka G. (200); p. Teresa K. (200); p. Janusz P.(100); p. Wanda Sz. (250); p. Grażyna Ś. (200); p. Wanda M. (200); p. Małgorzata Ł. (1000); p. Rafał P. (100); p. Emilia P. (1000); p. Aleksandra B. (1000); p. Jadwiga K. (500)

 

Informuje, iż MISJE PARAFIALNE, które miały odbyć się w czerwcu tego roku (Jubileusz 580-lecia naszej Parafii), zostały przeniesione. Nowy termin to: 13-20 czerwca 2021. – ks. proboszcz.

P o d z i ę k o w a n i a

Bardzo dziękuję WSZYSTKIM, którzy wspierali swoimi ofiarami wpłacanymi na konto na utrzymanie świątyni w czasie ograniczonego uczestnictwa w liturgii. Pozwalały one na regularne opłacanie rachunków za energię elektryczną czy wypłacenie wynagrodzenia pp. kościelnemu i organiście (ofiary składane na tacę lub wpłacane na konto parafii są funduszem z którego utrzymujemy i remontujemy kościół, budynki i teren): pp. Małgorzacie i Jackowi, p. Ireneuszowi, p. Januszowi, p. Norbertowi, p. Sylwestrowi, p. Grażynie, p. Katarzynie, pp. Jackowi i Ewie, p. Robertowi, p. Januszowi, p. Elżbiecie, p. Małgorzacie, p. Agnieszce, p. Mieczysławowi, p. Marzenie, p. Barbarze i Fundacji Memento Mori,  p. Bogusławowi, p. Dariuszowi, p. Annie, p. Mirosławowi, p. Elżbiecie, p. Teresie, p. Jadwidze, p. Romanowi, p. Czesławowi, p. Małgorzacie, p. Elżbiecie, p. Jerzemu, p. Sylwii, p. Januszowi, pp. Adamowi i Wioletcie, p. Joannie, p. Joannie, p. Jadwidze, p. Grażynie, p. Małgorzacie, p. Romualdowi, p. Annie, pp. Agnieszce i Arkadiuszowi, p. Katarzynie, p. Robertowi, p. Krzysztofowi, p. Ninie, p. Bartłomiejowi, p. Lesławowi, p. Patrycji, p. Katarzynie, p. Grzegorzowi, p. Zenonowi, p. Małgorzacie, p. Joannie, p. Annie, p. Reginie, p. Monice p. Henryce, p. Norbertowi, pp. Zdzisławowi i Marii, p. Teresie, p. Barbarze, p. Małgorzacie, p. Bogumile, p. Maciejowi, p. Agnieszce, p. Małgorzacie, p. Jolancie. p. Jackowi, p. Robertowi, p. Ewie, p. Wojciechowi, p. Teresie, p. Wiesławowi, p. Małgorzacie, p. Grażynie, p. Małgorzacie, p. Bartłomiejowi, p. Bożenie, p. Annie, p. Renacie, p. Januszowi, p. Katarzynie i p. Robertowi, a także za ofiary mszalne – ksiądz proboszcz.