Intencje mszy św. w najbliższym tygodniu

 •  14 stycznia – II niedziela zwykła

7.3o + Janinę Rutkowską (greg. 14)
9.oo + Władysława Kuźmińskiego w 6 r śm, Elwirę Waldemara Winczurów, Agnieszkę Stanisławę Franciszka Greckich
9.oo + Jana Połcia w 30 dniu po śmierci
10.3o + Barbarę w 3 r śm, Teodora i Jana Au
12.oo ZA PARAFIAN
12.oo w intencji dziękczynnej w rocznicę ślubu Niny i Andrzeja z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, miłość i pokój dla całej rodziny
18.oo w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kazimiery w dniu 80 urodzin

 • 15 stycznia – Poniedziałek

7.oo o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz dary Ducha św. dla Patrycji
18.oo + Janinę Rutkowską (greg. 15)

 •  16 stycznia – Wtorek

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 16)
7.oo + Franciszka Dziedzica w 30 dniu po śmierci 
18.oo + Jana Halinę Umiastowskich

 • 17 stycznia – Środa

7.oo + Andrzeja w 11 r śm Aleksandra Zofię Połciów, Zofię Jana Bukatów
18.oo + Janinę Rutkowską (greg. 17)

 • 18 stycznia – Czwartek

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 18)
7.oo +Antoniego w 1 r śm Piotra Suchcickich
18.oo + Stefana

 •  19 stycznia – Piątek

7.oo + Grzegorza Szarwasa w 30 dniu po śmierci
7.oo + Włodzimierza Bartosika w 30 dniu po śmierci
18.oo + Janinę Rutkowską (greg. 19)

 • 20 stycznia – Sobota

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 20)
7.oo  + Tadeusza Samulaka w 30 dniu po śmierci
18.oo + Agnieszkę Wielańczyk (w dniu imienin)

 •  21 stycznia – III niedziela zwykła

7.3o + Kazimierza Zielińskiego
9.oo + Janinę Rutkowską (greg. 21)
10.3o + Henryka Michalskiego
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo + Hieronima Melanię Tadeusza Witolda Henrykę Kubiaków

 • 22 stycznia – Poniedziałek

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 22)
18.oo o Boże błogosławieństwo w 12 r urodzin

 •  23 stycznia – Wtorek

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 23)
18.oo + Halinę Wasilewską

 • 24 stycznia – Środa

7.oo + Henryka Antoniewicza
18.oo + Janinę Rutkowską (greg. 24)

 • 25 stycznia – Czwartek

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 25)
18.oo + Teofila

 •  26 stycznia – Piątek

7.oo + Tadeusza Mariannę Piotra Sofułów
18.oo + Janinę Rutkowską (greg. 26)

 • 27 stycznia – Sobota

7.oo + Janinę Rutkowską (greg. 27)
7.oo  + Halinę Sokół w 30 dniu po śmierci
18.oo + Jana Byloka