Intencje mszy św. w najbliższym czasie

 • 22 listopada – niedziela – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.3o + Rozalię Jana Irenę Janinę Zofię Eugeniusza Andrzeja Halinę Helenę Annę Miłek i zm z rodziny Bieńko, Jana Markowskiego
7.3o  + Dariusza Ćwieka (greg. 14)
9.oo  + Henrykę Czesława Gzulów i ich rodziców
9.oo + Mariannę Przyborską (greg. 21)
10.3o  + Cecylię Mieczysława Sienkiel
12.oo  ZA PARAFIAN 
18.oo + Henryka Nalberczyńskiego w 35 r śm

 • 23 listopada – Poniedziałek

7.oo + Dariusza Ćwieka (greg. 15)
7.oo + Mariannę Przyborską (greg. 22)
18.oo  + Zdzisława Szamlewskiego
18.oo w intencji dziękczynnej z prośbą o potrzebne łaski dla rodziny

 • 24 listopada – Wtorek

7.oo + Dariusza Ćwieka (greg. 16)
7.oo  + Jadwigę Zwolińską w 30 dniu po śm
18.oo  + Ludwika Stanisławę Ewę Góreckich
18.oo + Mariannę Przyborską (greg. 23)

 • 25 listopada – Środa

7.oo + Dariusza Ćwieka (greg. 17)
7.oo  + Mariannę Przyborską (greg. 24)
18.oo  WSPÓLNA

 • 26 listopada – Czwartek

7.oo + Mariannę Przyborską (greg. 25)
7.oo  + Andrzeja Sawickiego w 30 dniu po śm
18.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 18)
18.oo + Janusza Kąpińskiego (od Firmy Mars)

 • 27 listopada – Piątek

7.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 19)
7.oo  + Elżbietę Lipińską w 30 dniu po śm
18.oo  + Henryka Rutkowskiego
18.oo + Mariannę Przyborską (greg. 26)

  • 28 listopada – Sobota

7.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 20)
7.oo + Mariannę Przyborską (greg. 27)
7.oo  + Kazimierza Kiewicz w 30 dniu po śm
18.oo  + Alicję Zdzisława Jerzego Woźniaków, Piotra Kurka, Zofię Eugeniusza Penda

 • 29 listopada – I niedziela Adwentu

7.3o + Andrzeja Stefana Janinę Edwarda Biernackich
7.3o  + Dariusza Ćwieka (greg. 21)
9.oo  + Zbigniewa Wielańczyka w 22 r śm
9.oo + Mariannę Przyborską (greg. 28)
10.3o  + Wacława Kłosa i jego rodziców
12.oo  ZA PARAFIAN 
18.oo + Zdzisława Kurzelę

 • 30 listopada – Poniedziałek – św. Andrzeja Ap.

6.5o + Mariannę Przyborską (greg. 29)
6.5o + Alinę Szelążek w 30 dniu po śm
18.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 22)
18.oo + Grażynę Materna

 • 1 grudnia – Wtorek

6.5o + Dariusza Ćwieka (greg. 23)
6.5o  + Mariannę Przyborską (greg. 30)
18.oo + Janinę Mariana Górniaków zm z rodzin Górskich Górniaków

 • 2 grudnia – Środa

6.5o + Janusza Kąpińskiego (od Nakoniecznych)
6.5o + Jerzego Dmocha w 30 dniu po śm
6.5o  + Annę Rostkowską w 30 dniu po śm
18.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 24)
18.oo + Barbarę Gruszka w 30 dniu po śm

 • 3 grudnia – Czwartek

6.5o + Dariusza Ćwieka (greg. 25)
6.5o  + Gabrielę Władysława Zenona Wasiaków i zm z rodzin Wasiaków Górniaków
18.oo  + Mieczysława Kowalskiego

 • 4 grudnia – Piątek

6.5o  w intencji Wspólnoty Rodziny Franciszkańskiej
6.5o  + Janusza Kąpińskiego (od pracowników Pracowni Szat Liturgicznych w Kierlikówce)
18.oo + Dariusza Ćwieka (greg. 26)

 • 5 grudnia – Sobota

6.5o  w intencji Wspólnoty Kół Żywego Różańca
6.5o + Dariusza Ćwieka (greg. 27)
18.oo  + Józefa Halinę Duralskich

 • 6 grudnia – II niedziela Adwentu

7.3o + Dariusza Ćwieka (greg. 28)
9.oo  WSPÓLNA
10.3o  + Marię Józefa Tomasza Aleksandra Kazimierę Mariannę Bartłomieja Osówniaków, Cecylię Ignacego Krawczyńskich
12.oo  ZA PARAFIAN 
18.oo + Stanisławę Piotra Burakowskich

 • 7 grudnia – Poniedziałek

6.5o + Benedykta Wincentego Helenę Zdziechów
6.5o + Janusza Kąpińskiego (od właścicieli Pracowni Szat Liturgicznych)
18.oo  + Dariusza Ćwieka (greg. 29)

 • 8 grudnia – Wtorek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.5o o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
6.5o + Dariusza Ćwieka (greg. 30)
11.oo o potrzebne łaski dla Marii
12.oo – 13.oo Godzina Łaski (adoracja)

18.oo + Józefa Fatka, Anastazję Makowską, Stanisława Makowskiego

 • 9 grudnia – Środa

6.5o + Janusza Kąpińskiego (od Marka Świeżego)
6.5o + Henryka Kowalskiego
18.oo WSPÓLNA

 • 10 grudnia – Czwartek

6.5o + Janusza Kąpińskiego (od Krzysztofa Kubali)
6.5o  + Irenę Bocheńską w 30 dniu po śm
18.oo  + Barbarę Rutkowską

 • 11 grudnia – Piątek

6.5o  + Krystynę Górniak w 30 dniu po śm
6.5o  + Konstantego Wieczorka w 30 dniu po śm
18.oo  + Wacława Kamińskiego w 1 r śm
18.oo + Jana Sobieskiego w 30 dniu po śm

 • 12 grudnia – Sobota

6.5o  + Janusza Kąpińskiego (od J. i A. Gacek z Kierlikówki)
6.5o + Zofię Łuczak w 30 dniu po śm
18.oo + Franciszka Liszkiewicza w 11 r śm

 • 13 grudnia – III niedziela Adwentu

7.3o + Ewę Mielczarek, Zygmunta Antoninę Gołębiowskich, Kazimierę Franciszkę Jabłońskich, Władysławę Wojciecha Jaszczurów, Jana Orzechowskiego, Andrzeja Gołębiowskiego
9.oo  + Jana Wasążnika w 11 r śm
10.3o  + Krystynę Patek w 1 r śm
12.oo  ZA PARAFIAN 
18.oo + Krzysztofa Boguckiego w 7 r śm

 • 14 grudnia – Poniedziałek

6.5o + Bernarda Wysmułka, Zuzannę Stanisława Tokarskich, Wacławę Juliana Sołowiejów, Halinę Stolarek oraz zmarłych rodziców i braci Rożnieckich
6.5o + Jerzego Dmocha
18.oo  + Władysława Jarosza w 33 r śm
18.oo + Barbarę Kempka w 30 dniu po śm

 • 15 grudnia – Wtorek 

6.5o + Janusza Kąpińskiego
6.5o + Krzysztofa Gałkowskiego
18.oo
+ Konstantego Pejasia w 35 r śm, Feliksę Józefa Pejasiów

18.oo + Wandę Kozłowską w 30 dniu po śm

 • 16 grudnia – Środa

6.5o + za dusze w czyśćcu cierpiące
6.5o + Jadwigę Gałkowską
18.oo + Janusza Kąpińskiego (od Rady Parafialnej)

 • 17 grudnia – Czwartek

6.5o + Jerzego Dmocha (od ss. Michaelitek)
6.5o  + Janinę Pietrzak w 30 dniu po śm
18.oo  + Ryszarda Romana Jadwigę Tadeusza Jadwigę Antoniego Woźniaków

 • 18 grudnia – Piątek

6.5o  + Jerzego Dmocha (od ss. Michaelitek)
6.5o  + Wiesława Puca w 30 dniu po śm
18.oo + Jana Poddenka

 • 19 grudnia – Sobota

6.5o  + Teresę Pastusińską w 1 r śm
6.5o + Tytusa Walendziaka 30 dniu po śm
18.oo + Dariusza Ćwieka

 • 20 grudnia – IV niedziela Adwentu

7.3o + Marka Bolka, Stefana Mariannę Łęckich
9.oo  + Bogdana Szpakowskiego w 22 r śm
10.3o  + Stanisława Więckowskiego, Franciszka Bronisławę Szponder
12.oo  ZA PARAFIAN 
18.oo + Adama Czekała

 • 21 grudnia – Poniedziałek

6.5o + Jana Rozalię Irenę Janinę Zofię Eugeniusza Andrzeja Halinę Helenę Annę Miłek, zm z rodzin Bieńko Miłek, Jana Markowskiego
6.5o + Jarosława Pindora
12.oo

18.oo + Janinę Euzebiusza Szmitów

 • 22 grudnia – Wtorek 

6.5o + Stanisława Szajewskiego i dziadków Szajewskich
6.5o + Stanisława Szwajczewskiego
12.oo
 

18.oo + Jerzego Dmocha (od Renaty)

 • 23 grudnia – Środa

6.5o + Anielę Teresę Adama Mariana Stanisława Arciszewskich, Witolda Osmakowicza, Wiesławę Włodzimierza Biedrzyckich
6.5o + Franciszkę Adama Umiastowskich
18.oo WSPÓLNA

 • 24 grudnia – Czwartek

6.5o + Wandę Szulich
6.5o  + Aleksandrę Jana Arkabuz, Zofię Barbarę Alicję Wandę
6.5o  + Edwarda Wiśniewskiego w 10 r śm, Adama Wyszpolskiego i zm z rodzin Wiśniewskich i Wyszpolskich