Intencje Mszy Świętych

 • 3 lipca – XIV Niedziela Zwykła

7.3o + Wandę Józefa Siwiec, Jadwigę Feliksa Gutowskich, Helenę w 50 r śm Jana Walczyków
9.oo ZBIOROWA
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo + Lucynę Kuźmińską i zm z rodziny Kuźmińskich, Kamelię Konstantego Rybków

 • 4 lipca – Poniedziałek

18.oo + za dusze w czyśćcu cierpiące

 • 5 lipca – Wtorek 

18.oo + Eugeniusza Bukowskiego w 11 r śm

 • 6 lipca – Środa – 120. ROCZNICA KOSEKRACJI KOSCIOŁA w Lesznie

18.oo + Tadeusza Lewandowskiego

 • 7 lipca – Czwartek

18.oo + Jana Skrzypka w 4 r śm

 • 8 lipca – Piątek

18.oo + Bronisławę Feliksa w 76 r śm Sobieckich oraz zmarłych z rodziny Sobieckich

 • 9 lipca – Sobota

18.oo + Halinę Daniela Tomaszewskich
18.oo + Tadeusza Ulińskiego w 30 dniu po śm

 • 10 lipca – XV Niedziela Zwykła

7.3o + Aleksandra w 9 r śm Juliannę Burakowskich, Kazimierza w 20 r śm Barbarę Skrońskich
9.oo + Zofię Stańczuk w 6 r śm
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo + Władysława Zofię Jana Boguckich, Stanisława Marię Zygmunta Wilkowskich

 • 11 lipca – Poniedziałek – św. Benedykta

18.oo + Sylwię Szach
18.oo + Włodzimierza Boguckiego w 30 dniu po śm

 • 12 lipca – Wtorek – św. Brunona Bonifacego

18.oo + Henryka Michalskiego w 4 r śm, Stefanię Mieczysława Michalskich, Romana Edwarda Walisiewiczów

 • 13 lipca – Środa 

18.oo ZBIOROWA

 • 14 lipca – Czwartek

18.oo + Janinę Euzebiusza Szmitów

 • 15 lipca – Piątek

18.oo + Henryka Antoniewicza i zm z rodziny Antoniewiczów
18.oo + Grzegorza Kozłowskiego w 30 dniu po śm

 • 16 lipca – Sobota – NMP z Góry Karmel

18.oo + Czesława Miłoska
18.oo o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety i Jerzego w 35 r ślubu

 • 17 lipca – XVI Niedziela Zwykła

7.3o o nawrócenie Teresy
7.3o + Piotra Pawłowskiego
9.oo + Franciszka Bronisławę Szponder, Stanisława Więckowskiego
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo + Krystynę Woźniak w 1 r śm, Stanisława Woźniaka

 • 18 lipca – Poniedziałek

18.oo + Mariana w 5 r śm, Sabinę Bartników

 • 19 lipca – Wtorek – św. Brunona Bonifacego

18.oo + Sylwestra Przygodę w 5 r śm, zm z rodzin Przygodów i Michalskich

 • 20 lipca – Środa 

18.oo + Łukasza Pilińskiego w 23 r śm

 • 21 lipca – Czwartek

18.oo + Leszka Olesińskiego i s. Zbigniewę

 • 22 lipca – Piątek – św. Marii Magdaleny

18.oo + Kazimierza Jarosińskiego

 • 23 lipca – Sobota – św. Brygidy

18.oo + Ryszarda-Stanisława Walendziaka w 1 r śm, Stanisławę Józefa Tadeusza Waldemara Walendziaków
18.oo + Ryszarda Machcińskiego w 10 r śm

 • 24 lipca – XVI Niedziela Zwykła

7.3o + Reginę Rozalię Feliksa Filipiaków, Jana Stanisławę Kozłowskich
9.oo + Ks. Włodzimierza Eugeniusza Janinę Feliksa Kowalskich
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Pięknej Miłości dla Gabrieli i Adriana w 2 r ślubu oraz dla Marlenki

 • 25 lipca – Poniedziałek – św. Jakuba Apostoła

18.oo + Jana w 24 r śm Genowefę Ryszarda Ireneusza Zofię Liszkiewiczów
18.oo + Ewę Klimecką w 30 dniu po śm

 • 26 lipca – Wtorek – św. Joachima i Anny, rodziców NMP

18.oo + Stanisława Makowskiego, Mariana Wierzbickiego
18.oo + Hannę Godlewską w 30 dniu po śm

 • 27 lipca – Środa

18.oo ZBIOROWA
18.oo + Janusza Pindora w 30 dniu po śm

 • 28 lipca – Czwartek – św. Charbela

18.oo + Stanisława Makowskiego, Franciszka Mostka
18.oo + Marię Krępską w 30 dniu po śm i Zdzisława-Jerzego Krępskiego

 • 29 lipca – Piątek – św. Marty

18.oo + Iwonę Krakowiak

 • 30 lipca – Sobota

18.oo + Antoninę Kucharską, Michalinę Antoniego Stanisława Jankowskich

 • 31 lipca – XVIII Niedziela Zwykła

7.3o o Boże błog i potrzebne łaski dla Grażyny i Krzysztofa w 50 r ślubu
9.oo o Boże błog i potrzebne łaski dla Darii i Grzegorza w 15 r ślubu oraz dla córki Wiktorii
12.oo ZA PARAFIAN
18.oo + Martę Czesława Roszczyków i ich dzieci, Marię Kuklewicz, Wawrzyńca Przygodę i zm z rodziny Przygodów