Pogrzeby

 1. Zgłoszenie pogrzebu i ustalenie terminu.
 2. Spisanie aktu zgonu – na podstawie „Karty zgonu” wydanej przez lekarza i zarejestrowanej w USC.
 3. Ustalenie miejsca grobu na cmentarzu – w imieniu proboszcza działa grabarz. Do obowiązków grabarza należy: zdejmowanie płyty nagrobnej, wykopanie grobu i obsługa przy pogrzebie.
 4. Spowiedź dla uczestników pogrzebu – kwadrans przed Mszą św. Pochowanie osoby, która nie należy do naszej parafii wymaga okazania pisemnejzgody właściwego proboszcza.

Uwaga:

Za miejsce na cmentarzu wnosimy w kancelarii ustaloną opłatę. Rodziny, które mają grób na naszym cmentarzu, a mieszkają w innej parafii wnoszą opłatę powiększoną, albowiem w żadnej innej formie nie uczestniczą w utrzymaniu cmentarza.

Usługi pogrzebowe (grabarz) – Grzegorz Kacprzak 504 166 200

 • pochówki i ekshumacje
 • murowanie grobów (prace murarskie)
 • prostowanie pochylonych pomników
 • układanie kostki
 • wykuwanie i impregnacja liter
 • montaż zdjęć
 • wizerunki Jezusa, krzyże, pasyjki
 • wazony, podstawki pod znicze, ławki